Telefonla Ara Whatsapp irtibat
×
Marka Yönetiminin Önemi

Marka yönetimi, şirketler için en önemli faktörlerden biri olup, hayati bir önem taşıyor. Markalaşma ve marka konumlandırması açısından büyük önem taşıyan marka yönetim süreci, tek bir başlık altında birçok unsuru barındırırken, markalara başarıların kapılarını açıyor.


Marka yönetimi, bir markanın gelişimi ve başarıyı devam ettirmesindeki en önemli etken olmasıyla beraber, gerçekleştirilen çalışmalar ile sonuç odaklı yapılan işlerin tümüdür. Marka yönetiminde; marka kararları, marka stratejileri, marka kimliği, marka konumlandırması ve pazarlama kararları gereklilikler göz önünde bulundurularak belirlenen hedefler doğrultusunda çeşitli stratejiler hayata geçirilir.


Marka yönetimi kısaca; bütün pazarlama tekniklerinin bir ürün, ürün kategorisi yahut bir markaya uygulanması olarak da tanımlanabilir. Marka yönetimi daima müşteriyi ön planda tutarak, müşteri odaklı bir işleyiş sergiler. Bu işleyiş sergilenirken iki önemli karar alanı göz önünde bulundurulur. Bunlar; temel marka stratejisi kararları ve pazarlama karması kararlarıdır. Stratejik yaklaşımlarda sorumluluk, marka ve markanın tüm ürünleri üzerindedir. Tek bir başlık alında toplanan ve birden fazla faktörü içinde barından marka yönetimi, kısa vadeli hedefler belirleyerek uzun vadeli sonuçlara ulaşmayı hedefler.


MARKA YÖNETİMİNDE MARKA KİMLİĞİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Marka kimliği, firmaların müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetlerini içinde barındırmasıdır. Bunlar markanın kendi özellikleri, kalitesi, faydaları, sağladığı katkıları, performansı ve müşterilerin markayı algılama şekli gibi unsurlardan oluşur. Marka kimliği belirlendikten sonra, bir markanın temellerinin atılması için 4 ana faktör bulunmaktadır. Marka yönetiminde marka kimliği var olmadan bu unsurların var olması zordur hatta imkânsızdır. Bu unsurlar; marka konumlandırması, marka isim seçimi, marka çeşitleri, marka geliştirme stratejilerinden oluşur.


Bu 4 önemli faktörden biraz bahsetmek gerekirse;


Marka yönetiminde marka Konumlandırması; Kurumun aktif olacağı hedef pazarda, mal yada hizmetlerin nerede yer alacağının tanımlanması ve diğer markalardan farklılaştırılması olarak tanımlanabilir. Marka konumlandırması, müşterilerin marka hakkında düzenli bilgi edinmelerini sağlarken, pazarlama yöneticilerine de marka için yeni ve uygun pazarlama stratejileri üretmelerinde yardımcı olur. Böylelikle güçlü, ayağı yere basan bir marka için ilk marka yönetimi için gerekli olan kural gerçekleşir.


Marka yönetiminde marka İsmi Seçimi; Ürün ya da hizmetin markalaşma sürecindeki en önemli etkenlerinden biri olarak büyük bir rol üstlenir. Seçilecek olan ismin, markanın konumlandırması ile ilişkili ve tutarlı olması gerekir. Marka isminin iyi olması, ürün ya da hizmete değer katar çünkü müşteriler bir tercih yaparken marka ismine de önem verirler. Bu yüzden isimlendirme yapılırken oldukça dikkatli ve özenli olunması esastır. İyi bir marka ismi, anlaşılır olmalı, kulağa hoş gelmeli, söylenmesi kolay olmalı, söylendiği zaman akıllara farklı fikirler getirmemelidir.


Marka Yönetiminde Marka Geliştirme Stratejileri; Strateji seçimleri, ürün kategorisine ve marka ismine bağlı olarak oluşturulur. Bu stratejiler; Hat (Dizin ) yayma stratejisi, marka yayma stratejisi, yeni marka stratejisi, markalama stratejisi olarak kendi içinde kategorilere ayrılır. Doğru stratejinin, doğru zamanda uygulanması halinde başarıların kapıları açılmış olacaktır.


Pazarlama Kararları; Markanın başarılı bir bütünlük sergileyebilmesi için, ürün geliştirme, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarının markayla doğru oranda bağdaşması gerekmektedir. Doğru oranda bağdaşan marka ve kararlarının yöntem, bulgu ve analizler ile sonuçlandırılıp, değerlendirilmesi gerçekleştirilir.